De 49e Veiling met een Missie in Zoeterwoude heeft een totaalbedrag opgeleverd van 31.380,-

De veiling verliep vlot en het was weer ouderwets gezellig in het Muziekcentrum

Op 4 november werd volop geboden op de bijna 200 kavels, die ter veiling waren aangeboden. Die kwamen vooral uit Zoeterwoude, maar ook uit omliggende plaatsen.

“Een veiling kun je alleen houden als er voldoende aantrekkelijke kavels zijn. We zijn dan ook erg dankbaar, dat er weer ruim is geschonken”,  zegt voorzitter Peter Kortekaas van de veiling.

Tijdens deze veiling is er genoten van de optredens van de BBB uit de Weipoort en het “Hazes koor” van Cafe de Vriendschap

Onder de eerste 50 bezoekers is een diner bon getrokken door Notaris L. Hoppenbrouwers, de diner bon werd gewonnen door een contactpersoon van een van onze projecten.

Er komen regelmatig ook giften binnen bij de veiling. Wie nog een bedrag wil overmaken: het rek.nr. is NL59 RABO 037524100 t.n.v. de werkgroep Missie en Ontwikkeling in Zoeterwoude.