De 47e Veiling met een Missie in Zoeterwoude heeft een totaalbedrag opgeleverd van 24.893,-, iets meer dan vorig jaar. Vanwege de coronabeperkingen werd  voor de tweede achtereenvolgende keer online geveild. Gedurende drie dagen werden in totaal 1894 keer een bod uitgebracht.

De veiling verliep overigens niet probleemloos vanwege een haperend elektronisch systeem. Nogal wat bieders kregen foutmeldingen of moesten vergeefs wachten op een emailbericht om hun bod te bevestigen. De organiserende werkgroep heeft alles in het werk gesteld om die problemen snel te verhelpen en in de meeste gevallen lukte dat ook.

Op de afsluitende zaterdag werd volop geboden op de bijna 300 kavels, die ter veiling waren aangeboden. Die kwamen vooral uit Zoeterwoude, maar ook uit omliggende plaatsen. ,,Een veiling kun je alleen houden als er voldoende aantrekkelijke kavels zijn. We zijn dan ook erg dankbaar, dat er weer ruim is geschonken”,  zegt voorzitter Peter Kortekaas van de veiling.

Uitschieters waren er weer genoeg op de veiling. Het Shanty koor was goed voor 500 euro, Art kolibri voor 475 en een dagje slootwerk ging weg voor 575. De M&O-diners blijven erg in trek en dit geldt ook voor beide rondvaarten (360 en 310). Voor een rollade, koek en jenever werd 250 betaald en iemand betaalde 60 euro om de geboorte van een kalf mee te maken.

,,Een veiling via het scherm is toch heel anders, dan een live-veiling”, stelt Kortekaas, die in Zweden vertoeft en van daaruit zelf kon meebieden. ,,We hopen In 2022 weer een veiling te houden in het Muziekcentrum, want publiek in een wat rumoerige zaal en enig spektakel op het podium is de ideale combinatie. We zijn niettemin erg blij met het resultaat, te meer daar het aantal groepsactiviteiten nu een stuk lager was (corona).  Toch kan nu  de hulp aan 15 projecten in 12 verschillende landen worden voortgezet als voorheen.”

Er komen regelmatig ook giften binnen bij de veiling. Wie nog een bedrag wil overmaken: het rek.nr. is NL59 RABO 037524100 t.n.v. de werkgroep Missie en Ontwikkeling in Zoeterwoude.