Koper moet zelf achter waardebon aan

De afgelopen jaren zijn naast artikelen volop (witte) waardebonnen geveild, die goed zijn voor allerlei producten, diensten en (groeps)activiteiten. Een deel ervan is opgenomen en benut door de kopers, maar een aantal ook niet. Er staan derhalve nog bonnen ‘in de wacht’ en in bijna alle gevallen is de belangrijkste oorzaak hiervan de corona-pandemie.
Maar dit betekent niet dat de witte bonnen hun waarde hebben verloren. Integendeel, alle bonnen behouden hun waarde, ook al zijn ze een of twee jaar oud. Niet weggooien dus. Op elke waardebon staat wie of welk bedrijf het product of activiteit heeft aangeboden met daarbij een telefoonnummer. Vervolgens wordt aangegeven dat de bon geldig is gedurende één jaar na de veiling.

Coronapandemie
De verloopdatum is dus een jaar na de veiling, maar hierbij hoort de kanttekening, dat deze datum door de coronapandemie wordt ‘opgerekt’. Zeker zo belangrijk is wat daaronder staat op alle waardebonnen: de koper moet zélf contact opnemen met de aanbieder!
Dus ook als een niet-opgenomen waardebon is verlopen, kan deze alsnog worden gebruikt. De koper moet er dus zelf achteraan om de kavel in kwestie te ‘verzilveren’. In de meeste gevallen lukt dat ook, zo wijst de praktijk uit. Echter, het valt niet uit te sluiten dat iemand vastloopt bij zijn zoektocht om de aanbieder te achterhalen.

Hulp
Het kan bijvoorbeeld zijn dat een aanbieder niet meer bij een bedrijf werkt, of dat een bedrijf intussen zelf is verhuist. Dat betekent echter niet dat de kavelbon waardeloos is geworden. De werkgroep, die de Veiling met een Missie organiseert, wil in bijzondere gevallen te hulp schieten om de waardebon alsnog te kunnen opnemen.

In het geval een zoektocht vastloopt, wordt verzocht om een e-mail te sturen naar de Veiling met een Missie ( info@veilingmeteenmissie-zoeterwoude.nl ). Desgewenst kan ook worden gebeld met Adri Straathof (06-1324 0152) of Jack Luiten (06 8257 5034), zodat in gezamenlijk overleg een oplossing kan worden gevonden.