Zoeterwoude kiest voor online veiling

De jaarlijkse Veiling met een Missie in Zoeterwoude gaat dit jaar wel door, maar in een andere vorm. Vanwege de risico’s met het coronavirus is gekozen voor een veiling online. Op zaterdag 24 oktober a.s. zullen belangstellenden derhalve op kavels kunnen bieden via hun PC, tablet of mobiel.

De werkgroep is bezig met de voorbereiding en denkt dat liefhebbers op een eenvoudige manier kunnen meedoen. “Na wikken en wegen van andere mogelijkheden voor veiling, zoals buiten of een grotere ruimte, kwamen we uit op een online-veiling. We hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken, al gaat natuurlijk niks boven een gezellige, ouderwetse veilingavond. Maar we gaan van de nood en deugd maken”, zegt voorzitter Peter Kortekaas van de veiling.

Belangrijkste is nu dat de veiling straks kan beschikken over aantrekkelijke kavels. Daarom heeft de organiserende werkgroep zoveel mogelijk ondernemers, organisaties, verenigingen particulieren per brief benaderd met als doel om voldoende kavels ter beschikking te krijgen. Immers, zonder kavels geen veiling. Ook is het mogelijk een gift over te maken.

Kortekaas: “Details over hoe je kunt bieden, volgen later. Nu gaat het om voldoende kavels van voldoende kwaliteit. We willen tóch een veiling houden omdat er vanuit de lopende zestien projecten, mede als gevolg van de coronacrisis, een extra beroep op ons wordt gedaan. In één geval is zelfs overgestapt naar voedselhulp, omdat er voor mensen te weinig voeding beschikbaar was.”

Voor nadere informatie over de komende veiling kan contact worden opgenomen met Jack Luiten (06 8257 5034) of Adri Straathof (061324 0152) of via de site van de veiling (info@veilingmeteenmissie-zoeterwoude.nl).