Opbrengst naar 16 projecten in 11 verschillende landen

De vollediger opbrengst van de 45e Zoeterwoudse Veiling met een Missie is terechtgekomen bij zestien projecten in elf verschillende landen. De organiserende werkgroep heeft onlangs een verdeling gemaakt, waarbij het meeste geld is gegaan naar vijf Afrikaanse en vier Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. Inwoners van Zoeterwoude of hun familie zijn direct bij alle projecten betrokken. In 2019 zijn voorts meerdere incidentele, meestal eenjarige, aanvragen gehonoreerd.

De meeste lopende projecten zitten in de sfeer van opvang, gezondheidszorg, onderwijs en verzorging van mensen. Naast medische zorg is het doel om mensen, die in de knel zitten, betere toekomstkansen te geven. In de praktijk gaat het soms ook om ondersteuning van kleinschalige, economische initiatieven.

Giften

De veiling van 26 oktober 2019 bracht bijna 44.000 euro op. De som van de overgemaakte bedragen viel hoger uit door giften, die hele jaar door bij de Veiling met een Missie binnenkomen. In het jaar 2019 zaten daar bedragen tussen van 1.000 euro en hoger. De veiling doet een oproep voor nieuwe projecten, die passen in de doelstelling van de jaarlijkse veiling (zie website). Het doel is langjarige projecten, maar ook incidentele initiatieven zijn kansrijk.

In de loop van 2020 wacht een reeks van publieksactiviteiten, die via de veiling zijn ‘geboren’ en waar vele tientallen bezoekers van de veiling op hebben ingeschreven. Het M&O-diner is al gepasseerd, de dagtocht (voorheen Missiebus), het hardlopers-uitje van ‘De Weipoort’, de 7 Ambachten van Zoeterwoude, de Heineken boottocht en vele andere volgen nog.

Wie de Veiling met een Missie (met ANBI-status) wil ondersteunen, kan een gift overmaken.
Het banknummer is NL59 RABO 0375 3241 00 t.n.v. werkgroep Missie en Ontwikkeling, Zoeterwoude.
Zie ook: www.veilingmeteenmissie-zoeterwoude.nl