Eliya Children home

Gebied: Tangalle, Sri Lanka


Het hoofddoel: Ondersteunen van het Eliya kindertehuis

Het Eliya kindertehuis in de kustplaats Tangalle, in het zuiden van Sri Lanka, is een van de goede doelen, die sinds 2011 ondersteuning krijgt van de Veiling met een Missie in Zoeterwoude. Sri Lanka, voorheen bekend als Ceylon, ligt ten zuidoosten van India. Het is een eiland dat ongeveer 1,5 keer zo groot is als Nederland. Er wonen bijna 22 miljoen mensen. Een groot deel van de mensen zijn Sinhalees, boeddhistisch.

Al zo’n 25 jaar geleden kwam ik in aanraking met Sri Lanka. Een vriend bouwde er kano’s en wilde deze verschepen naar Rotterdam. Hij informeerde of ik mee wilde helpen en reislustig als ik was ging ik in op zijn verzoek in. Zo raakte ik verknocht aan dit prachtige land en ging er geregeld naar toe. Ik kreeg een relatie met Ranjith, een man uit het zuiden van Sri Lanka, de vader van mijn zoon. Door familieproblemen ben ik weer naar Nederland teruggegaan. Het contact is altijd gebleven.

Verdrietige tijden
Ook Tangalle werd zwaar getroffen door de tsunami, die een ongekende ravage aanrichtte. Vele honderden families werden uit elkaar gerukt, Het duurde dagen totdat ik wist dat Ranjith nog in leven was, hij had het gered, maar een deel van zijn familie was er niet meer. Het waren heel verdrietige tijden.

In maart 2005 werd de Duitse verpleegkundige Angelika Riedlinger vanuit India naar Sri Lanka geroepen om de slachtoffers van de tsunami aan de zuid- en oostkust te helpen. Na de tsunami startte Ranjith, samen met de Duitse verpleegkundige, een project om kinderen op te vangen die hun ouders bij de tsunami verloren hadden. De moeder van Ranjith schonk Angelika, uit dankbaarheid, een halve hectare grond om er een tehuis op te bouwen.
In mei 2008 richtte Angelika de vereniging Eliya op met als doel om dertig weeskinderen op te vangen en een liefdevol en veilig thuis bieden. Daar kwamen later ook kinderen bij, die aan hun lot waren overgelaten. Hun ouders waren simpelweg niet in staat om voor ze kunnen zorgen.

Via Ranjith kwam ik in contact met Angelika. Ik beloofde haar te helpen en startte acties in Nederland om geld op te halen voor de bouw van het kindertehuis. Angelika moedigde ook haar Duitse netwerk aan om geld op te halen. En zo kon de bouw starten en opende het Eliya Kindertehuis haar deuren in november 2011. Een jaar later kon de vervallen kleuterschool in de omgeving dankzij sponsorgelden weer worden opgebouwd. Kinderen uit het Eliya-tehuis gingen er naar toe, alsook kinderen uit het dorp.

Vanaf het begin ben ik betrokken bij de plannen voor het kindertehuis, waar ik in de loop der jaren meerdere keren ben geweest. Ook meerdere bekenden van me, ook uit Zoeterwoude, zijn – toen ze in Sri Lanka op vakantie waren – wel eens in het tehuis geweest. Komend jaar hoop ik met mijn zoon weer naar Tangalle af te reizen.

Totale zorg
De bijdragen van de Zoeterwoudse veiling zijn al die jaren heel gericht ingezet. Elk jaar kon er wel iets mee worden gedaan, dat de totale zorg voor de kinderen verbeterde. Door de financiële hulp was het mogelijk om in 2016 de keuken in te richten. Een jaar later konden de vloeren grondig worden opgeknapt met laminaat, want er zaten veel gaten in het beton. In 2019 kon een schoolbus worden aangekocht.

In 2020 konden boekenkasten worden gekocht voor alle slaapkamers in het tehuis. Een jaar daarop onderging het hele tehuis van binnen en van buiten een grondige opknapbeurt. Reparaties werden uitgevoerd en alles werd opnieuw geverfd. De financiële bijdragen werden ook benut om leraren, die in het tehuis les komen geven, een bescheiden salaris te geven. En er is een camerasysteem aangeschaft om het tehuis te beveiligen.

De gebouwen van het tehuis zijn ruim en worden prima onderhouden. Er is een kinderdagverblijf, een jongens- en meisjesverblijf en een gastenverblijf. Ook is er een verblijfsruimte voor de medewerkers en stagiaires uit Europa. Naast de hulp uit Nederland wordt het werk in Eliya ook ondersteund vanuit Duitsland. Meerdere bedrijven zetten zich net zoals particulieren in met acties waardoor het voortbestaan van het tehuis is gegarandeerd. En iedereen wordt door middel van een nieuwsbrief een of twee keer per jaar op de hoogte gehouden van besteding van de gelden en verbeteringen die worden doorgevoerd.

Op eigen benen
Een kindertehuis draaiende houden kost veel geld, heel veel geld. Een belangrijke taak van Angelika is om steeds maar weer voldoende geld in te zamelen om al die onkosten te kunnen betalen. Dat loopt uiteen van medewerkers en docenten betalen en zorgen voor voldoende eten, kleding, boeken, schriften enz. enz. Door deze ‘brede aanpak’ krijgen de kinderen een veilig dak boven hun hoofd én de kans om naar school te gaan en een basisopleiding te volgen. Aansluitend kunnen ze later een beroepsopleiding gaan volgen. Het doel is om jonge mensen te leren stap voor stap op eigen benen te leren staan.

Er wonen nu 30 jongens en meisjes, die in de buurt naar school gaan. De ingehuurde leerkrachten zorgen er voor dat de kinderen in het tehuis extra wiskunde, Engels en muziekles krijgen. De kinderen krijgen goede verzorging en dankzij extra onderwijs hebben ze goede kansen voor de toekomst. Sinds kort werkt Eliya samen met een ander tehuis, zodat ook andere jongeren er hun voordeel mee kunnen doen. Het geld van de Missieveiling, nu Veiling met een Missie, wordt daar goed besteed, daar ben ik van overtuigd.

Structurele hulp
Het kindertehuis Eliya is bekend geworden in Sri Lanka. Het hoofd van het Bureau Jeugdzorg en de rechtbank hebben het Eliya Children’s Home als het beste in het hele Hambantota-district beoordeeld. En dat is mede te danken aan de structurele hulp vanuit Zoeterwoude. Ik ben daar heel erg blij mee en hoop dat die hulp nog lang kan worden voortgezet.

Nieuwsgierig geworden naar Sri Lanka of belangstellig om als stagiaire bij Eliya aan de slag te gaan? Ik hoor het graag.

Petra Lagerberg,
Zoeterwoude