Morogoro Support Foundation

Gebied: Mikumi , Tanzania


Het hoofddoel: Het ondersteunen van St. Kizito hospital in Mikumi , Tanzania.

De Morogoro Support Foundation (MSF) is op 12 januari 1998 opgericht vanuit het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp. Het doel van de Stichting is om het St. Kizito hospital in Mikumi , Tanzania, te ondersteunen. Tanzania is een van de landen in Oost -Afrika. Hiertoe gaan regelmatig artsen en verplegers naar Mikumi en werken daar samen met de mensen van het hospital. Daar worden dan cursussen gegeven, operaties uitgevoerd en door MSF worden opleidingen gesponsord. Het ziekenhuis is eigendom van de Bisschop van Morogoro en wordt beheerd door de zusters van Mgolole.

Vanuit de overheid worden enkele salarissen van medewerkers betaald, maar verder moet het hospital zichzelf zien te redden. Het beleid van het hospital is om iedereen te helpen, ook indien een patiënt het niet kan betalen. Gelukkig zijn steeds meer mensen verzekerd, in 2020 was dat  30%.

Toch is het erg moeilijk voor het hospital om financieel rond te komen. Bovendien is er geen geld voor investeringen. Een aantal malen is er vanuit MSF een zeecontainer verstuurd naar Mikumi met daarin  medische  apparatuur, die in Alrijne en in het LUMC niet meer gebruikt werden. Het gaat hierbij onder meer om voetbediende bedden, operatie lampen , echo-apparaten, bloeddrukmeters en vele andere materialen. MSF heeft ook een operatiekamer, een laboratorium en enkele verpleegafdelingen kunnen realiseren. Voorts is in 2018 bijgedragen aan de nieuwe kraamkliniek. In 2019 is door MSF een nieuw röntgenapparaat geleverd en gemonteerd. Behalve de medische ondersteuning is MSF ook actief in de technische zaken. In 2017 zijn met behulp van MSF 120 stuks zonnepanelen gemonteerd, die de waterpompen aansturen. Hierdoor wordt een groot bedrag aan energiekosten bespaard.

Ook is een waterzuivering voor het rioolwater gerealiseerd. Voorheen liep dit rioolwater over het terrein naast de gebouwen. Het hospital ligt aan de belangrijke hoofdweg van Dar es Salaam naar Zambia en bij een druk kruispunt. Op deze wegen gebeuren regelmatig ongelukken, vooral met bussen. Daarbij vallen dan regelmatig tal van doden en gewonden. In het hospital is met hulp van MSF een trauma-afdeling opgezet, zodat gewonden snel geholpen kunnen worden.

Sinds 2017 ondersteunt MSF ook de St. Agnes kliniek in Lugono, 80 km van Mikumi. Ook hier zijn de zusters van Mgolole werkzaam en kunnen de mensen van een aantal plattelandsdorpen terecht.

Er wordt veel gedaan aan het begeleiden van moeder en kind met o.m. vaccinaties. De MSF mensen gaan  steeds op eigen kosten naar Tanzania, zodat bijna alle sponsorgelden worden besteed worden aan het hospital en de kliniek in Lugono. Vanwege de corona zijn in 2019 en 2020 geen mensen vanuit MSF naar Tanzania gegaan, maar in 2022 zal dit waarschijnlijk weer mogelijk zijn.

Vanuit Zoeterwoude is dr. Oscar Langezaal al vanaf 1998 actief voor MSF en sinds een aantal jaren heeft ook Harry Borst al veel kunnen betekenen voor de mensen daar.

De komende jaren wil MSF het niveau van de medewerkers in St. Kizito via opleidingen verder verbeteren. Voorts staat een renovatie van de operatiekamer te wachten, zal meer worden gedaan met zonne-energie en zal het onderhoud verder verbeterd worden.

Het streven van MSF is dat men het over enige jaren zowel in St. Kizito als in St. Agnes zelf de vestigingen kan exploiteren  zonder hulp van buitenaf.