Dutch Dental Care Foundation

Gebied: Kenia, Kwale district.


Het hoofddoel: tandheelkunde door Kenianen voor Kenianen

Dutch Dental Care is een stichting die opgezet is door tandartsen om in Kenia gratis tandheelkundige hulp te verlenen aan kinderen.  Het doel van Stichting Dutch Dental Care is om in Kenia belangeloos met eenvoudige middelen tandheelkundige hulp, preventie en educatie te verlenen. Deze spitst zich toe op het geven van tandheelkundige behandelingen aan kinderen op basisscholen. 

Tandheelkundige problematiek in ontwikkelingslanden wordt vaak onderschat. Vastgesteld kan worden dat slechte mondgezondheid een negatieve invloed heeft op de algehele conditie. Door gebrek aan tandheelkundige hulp is deze zorg voor de inwoners buiten de steden nauwelijks beschikbaar. Hoewel er door charitatieve instellingen medische projecten worden opgezet, bieden deze niet altijd de mogelijkheid hiervan te profiteren.

DDC zendt twee maal per jaar teams uit naar het zuidelijke deel van Kenia om daar gratis tandheelkundige hulp te verlenen op scholen. Daarnaast heeft DDC twee klinieken waar COHO’s (Community Oral Health Officer) werken. Tegen een geringe vergoeding kan iedereen zich er laten behandelen.

Succesvol
Uit de ervaring van de afgelopen jaren is gebleken, dat het preventieve programma met betrekking tot de mondhygiëne zeer succesvol is bij kinderen. DDC richt zich hiermee dus vooral op de jeugd. Door het geven van voorlichting en instructie, aangepast aan de lokale omstandigheden, wordt geprobeerd de preventie te optimaliseren. Afgelopen jaren heeft DDC veel aandacht besteed aan het preventieprogramma.
Inmiddels is er een lesprogramma ontwikkeld, dat door iedereen op dezelfde wijze gebruikt wordt. Hierdoor wordt de kennis omtrent voeding, mondgezondheid en tandheelkundige hulp door alle vrijwilligers op dezelfde manier uitgedragen. De behandelingen van hun pijnklachten zijn voor de kinderen een verlichting. Kinderen, die pijn hebben, slapen en eten niet, gaan dan niet meer naar school en leren dus niet. De bevolking is erg blij met alle hulp en zorg.

Twee periodes per jaar zendt DDC meerdere tandheelkundige teams uit naar scholen in zuidelijk Kenia. Een team is samengesteld uit meerdere tandartsen, (preventie-)assistentes, mondhygiënisten, een kaakchirurg en ondersteuning (geen tandheelkundige achtergrond vereist). Iedereen die meegaat als vrijwilliger betaalt zijn eigen reis- en verblijfskosten. Regelmatig zoeken vrijwilligers hier sponsors voor.

Poetslessen
Alle leerlingen worden door onze teams gecontroleerd en behandeld. De leerkrachten en omwonenden kunnen eveneens gebruik maken van deze gratis hulpverlening. Op de scholen wordt gebruikt gemaakt van het DDC- preventieprogramma. Een leuk en leerzaam lesprogramma waarbij de kinderen poetslessen krijgen. Verder wordt er uitgelegd wat een behandeling bij de tandarts inhoudt en wat de invloed is van gezonde voeding op het gebit. Hierbij wordt rekening gehouden met de gewoontes en de cultuur uit Kenia.

De teams worden aangevuld met COHO’s , mannen en vrouwen die een basisopleiding tandheelkunde hebben afgerond. Zij krijgen de gelegenheid mee te werken in de scholen en kunnen zo ervaring opdoen.

Op dit moment heeft DDC twee klinieken. In Ukunda werd in 2008 een kleine kliniek geopend. Deze wordt bemand door een Keniaanse COHO (Veronica)  met een assistente (Franciska). De tweede, in Lunga Lunga, ook bemand door een COHO (Winston) , zit in een gezondheidscentrum. Deze tweede kliniek is geopend in 2014. Vele patiënten hebben inmiddels hun weg naar de kliniek gevonden om tegen een geringe vergoeding eenvoudige tandheelkundige zorg te krijgen.

Toezicht op kwaliteit
DDC houdt toezicht op de kwaliteit van werken door middel van wekelijkse rapportage en te zorgen voor aanschaf van materialen en investeringen van apparatuur.  Ons streven is dat beide klinieken op termijn zelfvoorzienend worden. Als eerste stap daartoe heeft DDC in 2014 DDC-Kenya opgericht. Dit is een in Kenia geregistreerde Community Based Organization (CBO) naar Keniaans recht, waarvan de leiding in gezamenlijke handen van Keniaanse en Nederlandse bestuursleden ligt. Dit leidt tot de eerste stap naar zelfstandigheid en realisering van ons hoofddoel: tandheelkunde door Kenianen voor Kenianen!

Afgelopen jaren heeft DDC ook meerdere malen steun gegeven aan inrichting van klinieken in een ziekenhuis. Hierbij is vorig jaar het project in Kinango afgerond. 

Alle bestaande projecten van DDC,  zoals het werk in de klinieken, liepen gewoon door. Door middel van een wekelijkse update konden we de voortgang in de klinieken volgen. Ons al genoemde doel (tandheelkunde door Kenianen voor Kenianen) kon op deze manier nog steeds worden uitgedragen. 

Achter de schermen zijn we druk bezig geweest met onze projecten. Zo hebben we in een ziekenhuis in Kinango apparatuur geleverd. Verder is het mogelijk geweest om een container te verschepen met daarin apparatuur en andere benodigdheden. In november heeft het bestuur van DDC Kenia bezocht.  Zo kon deze container door DDC zelf gelost worden en zijn alle spullen veilig vervoerd naar onze plot in Ukunda. 

Vijf scholen

Zo werd het een drukke week voor iedereen. Er moest veel geregeld worden. Alle apparatuur is nagekeken en onderhouden. In de kliniek van Lunga Lunga heeft Winston een nieuwe stoel gekregen.  De voorraad is aangevuld en alle toestemmingen die nodig zijn voor onze projecten zijn weer afgegeven. Er is zelfs nog tijd vrijgemaakt om alle kinderen van de Port Reitz school in Mombasa preventielessen te geven. In 2021 was het niet mogelijk om groepen vrijwilligers op een verantwoorde manier te laten vertrekken naar Kenia, maar voor 2022 staan vijf uitzendingen gepland. Dit betekent dat we vijf scholen kunnen bezoeken waarbij we alle kinderen preventielessen kunnen geven, een controle kunnen uitvoeren en behandelen waar nodig.