De Veiling met een Missie in Zoeterwoude (voorheen Missieveiling) heeft een nieuwe voorzitter. Peter Kortekaas heeft onlangs het stokje overgenomen van Adri Straathof. Arie Rozenboom is secretaris geworden van de werkgroep, die jaarlijks de veiling organiseert.

De wisseling van functies binnen de werkgroep Missie en Ontwikkeling is doorgevoerd, nadat Straathof media 2019 had aangegeven, dat hij een stapje terug wilde doen. Hij heeft jarenlang een dubbelfunctie vervuld: hij is vanaf 1978 secretaris geweest van de werkgroep, terwijl hij daarnaast in de praktijk ook vele jaren de functie van voorzitter op zich nam.|

In de loop der jaren kwam de werkgroep zonder voorzitter te zitten. Secretaris Straathof liet toen weten, dat hij die functie niet wilde overnemen. Wel toonde hij zich bereid om voortaan de vergaderingen te leiden. Zo groeide hij in een dubbelfunctie uit tot ‘het gezicht’ van de veiling.

Onlangs werd Straathof in de bloemetjes gezet door de werkgroep. Want als geen ander heeft hij zich ingezet en zeer verdienstelijk gemaakt voor dit jaarlijkse evenement. De bloemen waren niet vanwege zijn afscheid, want de scheidende voorzitter blijft wel lid van de werkgroep, die nu tien leden telt.